Tipuri de conflicte civile

Orice litigiu care:

– are valoare este sub 50.000 lei;

– priveste posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;

– succesiunea si partajul;

– incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor;

– restituirea prestatiilor;

– repararea prejudiciului;

– stabilirea situatiei daunelor materiale si/sau morale;

– evacuarea;

– obligatia de a face;

– executarea silita a obligatiilor prevazute in titlurile executorii;

– asociatiile de proprietari;

– drepturile civile asupra carora partile pot dispune prin conventie;

Designed by mediereinfo .