Tipuri de conflicte de munca

Orice litigiu care are ca obiect:

– incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca, rezilierea in mod abuziv a contractului de munca;

–  concedierile pe motive disciplinare;

– neplata unor drepturi banesti; discriminarea si incalcarea demnitatii angajatilor;

– protectia mamelor pe perioada maternitatii;

– agresiuni si hartuiri de orice fel asupra angajatilor;

– conflicte in legatura cu plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de parti prin neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite prin contractul individual de munca;

Designed by mediereinfo .