Intrebari si Raspunsuri

1. DE CE SA ALEG MEDIEREA?

R: Prin mediere aveti sansa sa stingeti un litigiu,  indiferent de vechimea lui. Partile pleaca de la mediere multumite de solutia gasita, pentru ca ele sunt cele care decid ceea ce este cel mai bine pentru ele. Mediatorul nu da solutii.  Medierea permite gasirea de catre parti, cu ajutorul mediatorului, a unei solutii  eficiente de rezolvare a litigiului lor, prin care nimeni nu pierde, toate partile castiga.

Medierea este o alternativa de solutionare a litigiilor, care asigura o rezolvare mai rapida si mai putin costisitoare decat instantele judecatoresti, asigurand partilor un cadru confidential si confortabil de rezolvare a unor situatii conflictuale.

2. CINE POATE APELA LA MEDIERE?

R: Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere in mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente.

3. CAT DUREAZA MEDIEREA?

R: Solutionarea litigiului prin mediere presupune o durata mult mai mica de timp decat solutionarea acestuia la instanta de judecata. Prin mediere se poate ajunge la o solutie poate chiar in cateva ore, pe cand la instanta de judecata poate dura ani. Sunt insa situatii in care, functie de complexitatea cazului sau nevoilor partilor, medierea se desfasoara in mai multe sesiuni.

4. CINE ESTE MEDIATORUL?

R: Mediatorul este o persoana care a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor si care este autorizat de catre Consiliul de mediere, in conditiile legii.
Mediatorii isi pot desfasura activitatea in cadrul unei societati civile profesionale, al unui birou in care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati, cu personalul auxiliar corespunzator, sau in cadrul unei organizatii neguvernamentale, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

5. CUM ALEG UN MEDIATOR?

R: Mediatorul se alege in mod benevol de catre parti. La fiecare judecatorie sau tribunal se afla afisat tabloul mediatorilor autorizati din judet. In situatia in care la judecatorie sau tribunal nu se afla afisat un tablou cu mediatorii autorizati puteti accesa pagina de internet a Consiliului de mediere sectiunea Tablou/liste/tablou mediatori autorizati.

6. CE FAC DACA SUNT DEJA IN INSTANTA, DAR VREAU SA INCERC SA REZOLV CONFLICTUL PRIN MEDIERE?

R:  Daca aveti un litigiu trebuie sa informati instanta judecatoreasca despre intentia dumneavoastra de a incerca rezolvarea acestuia prin mediere si sa-i solicitati suspendarea procesului.

In cazul in care va solutionati litigiul prin mediere, aveti posibilitatea sa repuneti cauza pe rolul instantei judecatoresti, sens in care veti prezenta judecatorului acordul rezultat din mediere iar acesta, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila va pronunta o hotarare prin care va lua act de intelegerea partilor. In cazul in care nu ajungeti sa incheiati un acord de mediere, puteti continua judecata, solicitand instantei de judecata repunerea dosarului pe rol.

7. CE VALOARE LEGALA ARE ACORDUL DE MEDIERE?

R: Acordul de mediere incheiat intre partile, in urma medierii, are valoare de inscris sub semnatura privata.

Acordul de mediere semnat de parti poate ramane inscris sub semnatura privata ori poate fi autentificat la notarul public, ori incuviintat de catre instanta de judecata.

Cand prin acord se transfera dreptul de proprietate asupra unor imobile ori alte drepturi reale sau acesta are ca obiect cauze si partaje succesorale, sub sanctiunea nulitatii absolute a acordului de mediere, autentificarea la notariat ori incuviintarea acestuia de catre instanta este obligatorie. Un acord de mediere autentificat ori incuviintat are putere de titlu executoriu. Acordul de mediere agreat si semnat de catre parti, le obliga pe acestea la respectarea lui si la ducerea la indeplinire a obligatiilor asumate prin acesta.

Leave a Reply

Submit Comment
Designed by mediereinfo .