Drepturile partilor in procesul de mediere

medierea1Drepturile partilor in cadrul procesului de mediere sunt conferite de catre lege.
Mai jos, prezentam cateva din drepturile partilor  :
– dreptul participarii voluntare la procedul de mediere;
– dreptul de a-si alege mediatorul;
– dreptul autodeterminarii;
– dreptul de a beneficia de un tratament neutru, impartial si echitabil;
– dreptul de a nu fi discriminat;
– dreptul de a fi informat cu privire la procedul de mediere si la efectele semnarii unui acord;
– dreptul de a se retrage oricand din procedul de mediere;
– dreptul de a fi asistate de un avocat in timpul medierii sau de catre orice alte terte persoane pe care acestea le considera necesare ca prezenta;
– dreptul de a mandata terte persoane pentru a le reprezenta interesele in cadrul medierii si de a negocia in numele si pe seama lor o intelegere;
Designed by mediereinfo .