Onorariul mediatorului

 

Bani

Bani

Potrivit art. 26 din Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator (cu modificarile si completarile ulterioare), mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit impreuna cu partile cu partile.

Biroul de mediatori asociati „PREDA, ARICIU SI ASOCIATII „ practica onorarii rezonabile tinând cont de natura si de obiectul conflictului.

Functie de natura litigiului pot fi stabilite onorarii orare sau onorarii de succes.
–  onorariul orar – este reprezentat de o suma fixa, pentru o sedinta de mediere.
–  onorariul de succes – poate fi reprezentat de un procent din valoarea pretentiilor ce fac obiectul medierii.

La momentul încheierii contractului de mediere, partile pot conveni, de comun acord, ca pentru parcurgerea procedurii de mediere într-un anumit conflict sa se stabileasca un onorariu în suma fixa, indiferent de durata procedurii de mediere.

Alte cheltuieli

– cheltuieli ocazionate de mediere, fie în procedura prealabila fie pe parcursul medierii propriu-zise (ex.: comunicare invitatiei, expertize, evaluari, etc.).

Cine plateste onorariul mediatorului?

– partea care solicita demararea procedurii de mediere;
– partile conflictului, în mod egal, la momentul încheierii contractului de mediere;
– de comun acord, partile pot conveni si altfel.

Designed by mediereinfo .