Medierea, scurta prezentare!

Medierea  este o metoda voluntara de rezolvare a conflictelor/litigiilor pe cale amiabila, cu ajutorul unui mediator, prin care persoanele implicate au posibilitatea sa le rezolve fara a mai cere sprijinul instantei de judecata.

Intreaga procedura este reglementata de Legea nr. 192/1996 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

Scopul medierii este acela de a se ajunge la o solutie reciproc convenabila care sa multumeasca ambele parti, cat mai repede si cat mai putin costisitor.

 medierea-aziMedierea se bazeaza pe increderea acordata mediatorului ca persoana neutra si impartiala fata de parti si conflict, care va înlesni comunicarea si negocierea între parti, astfel încât acestea sa ajunga la o solutie consensuala pentru rezolvarea conflictului dintre ele, concretizata printr-un acord scris.

Partile pot recurge la mediere pentru a preîntâmpina un proces in fata instantei de judecata, pentru a stinge un litigiu aflat pe rolul instante de judecata, iar în faza executarii silite, daca s-a ajuns la pronuntarea unei hotarâri judecatoresti sau în situatia existentei unui alt titlu executoriu, pentru a conveni asupra modalitatii de executare a obligatiei cuprinsa în acesta.

Medierea este un drept al cetateanului roman!

Designed by mediereinfo .